VD har ordet

 


Ett textilt kunskapsföretag

Unibrands är ett textilt kunskapsföretag och vår målsättning är lika tydlig som
konkurrenskraftig: vi skall vara den naturliga samarbetspartnern för våra kunder inom
ytterplagg och regnplagg.

Inköp‐ och designstöd
Vi strävar efter att ligga i framkant inom inköp, produktion, material och design ‐ med ett
tydligt fokus på våra kunders varierande behov.

Vi är ett inköps‐ och designstöd till både stora och små företag i branschen, vilket ställer höga
krav på oss. Vi agerar som ett professionellt stöd i precis den omfattning våra kunder behöver,
från helhetslösningar till att hantera enstaka produkter.

Socialt ansvar och miljö
Vi arbetar aktivt för att ta vårt sociala ansvar. Vi är medlemmar i BSCI och vi efterlever REACH
– det är en självklar del i vårt tänkande kring vår produktion.

Det är tryggt att samarbeta med oss: vår Suppliers’ Guide och vår kännedom om lagar och
regler anger minimikraven i samarbetet med våra kunder.

Välkommen till Unibrands!