CSR/BSCI

 


Mot globalieringens baksidor - kampen för en hållbar framtid

Som tillverkare har vi många ansvarsområden: mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljöfrågor och korruption. Vår medarbetare Anne Broström arbetar enbart med dessa frågor: vi arbetar för att våra produkter tillverkas på ett schysst sätt. Hos oss får du samma trygghet som hos stora tyska, holländska och nordiska klädkedjor, eftersom vi arbetar med samma oberoende inspektionsförfarande som de gör.

Anne Broström
Quality and sourcing manager

 

 

 

CSR – ansvar för tillverkningen   BSCI – arbete för framtiden   EU’s REACH-lag - rätt kemikalier för en bättre miljö

Vår ambition är klar: de som köper våra kläder kan lita på att tillverkningen inte skadat vare sig människor eller miljö.

2005 skrev vi under FN:s initiativ ”The Global Compact”, som anger de tio principer som formar grunden i vårt och över 8000 andra företags affärsverksamhet på den globaliserade marknaden.

[Faktarad] Läs mer om FN:s initiativ ”The Global Compact” på ww.unglobalcompact.org.
 

Västerländska företag har ambitionen att göra rätt, bristerna finns i kontrollen av att det inte bara är på pappret som allt gått rätt till.

Unibrands är medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI) och arbetar tillsammans med över 600 europeiska företag med en gemensam uppförandekod, Code of Conduct, för de fabriker där våra produkter tillverkas. Uppförandekoden är baserad på ILO-konventionerna, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, konventionerna om barns rättigheter och eliminering av alla former av diskriminering.

Läs mer om BSCI, Business Compliance Initiative, på www.bsci-intl.org.

 

Vår naturliga plats är att ligga långt framme i utvecklingen av kontrollen av de kemikalier som används i tillverkningsprocessen.

REACH-lagen trädde i kraft 2007 och ställer krav på vår förmåga att kontrollera kemikalieanvändningen i de fabriker där vi producerar. Unibrands deltar kontinuerligt i forum som bevakar området och tar hjälp av experter för att se till att vi alltid är steget före – aldrig steget efter.

Läs mer om REACH på EU’s hemsida.